INTAKE

Er zal altijd een kennismakingsgesprek plaatsvinden om de zorg goed af te stemmen en te inventariseren, hierbij rekenend houdend met uw behoeften, en naar uw wens. Na het gesprek zal er een zorgplan opgesteld worden.

Aan de hand van  het type zorg  wat u nodig heeft wordt er gekeken welke tarieven worden gehanteerd. De tarieven van Wijkzorg Culemborg zijn marktconform.