VOORLICHTING & ADVIES

Wijkzorg Culemborg biedt tevens voorlichting & advies. Ook het geven van diverse instructies en ondersteuning in de ingewikkelde wereld van aanvragen voor Zorg en hulpmiddelen behoren tot mijn vaardigheden en taken.

Dat kan zijn:

  • Het aanbrengen van structuur in uw dagelijks leven.
  • Voorlichting en advies over het gebruik van voeding en medicatie.
  • Advies en voorlichting bij het gebruiken van de diverse hulpmiddelen.
  • Hulp bij het opstarten en uitbreiden van uw sociale netwerk.
  • Ondersteuning en begeleiding om u te helpen de weg te zoeken naar de juiste instantie.
  • Begeleiding bij het invullen van formulieren. C.I.Z en diverse andere instanties.
  • Begeleiding en ondersteuning tijdens het bezoek aan artsen, specialisten en instanties
  • Ondersteuning tijdens gesprekken voor het aanvragen van hulp. B.V de Gemeentelijke W.M.O
  • Het inzichtelijk maken en verduidelijken van regelgeving en voorwaarden van de diverse instanties.
  • ‘Wijkzorg Culemborg heeft kennis van de Sociale kaart’

Ook als u geen concrete zorgvraag heeft kunt u bij Wijkzorg Culemborg terecht. Misschien heeft u alleen behoefte aan een luisterend oor. Iemand die voor u, en met u meekijkt waar mogelijk het dagelijks leven plezieriger kan worden ingevuld.